• سهم استان از ارزش افزوده بخش کشاورزی ، ماهیگیری ، شکار و جنگلداری - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش کشاورزی ، ماهیگیری ، شکار و جنگلداری
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 2.32 درصد
  1391 2.37 درصد
  1392 2.38 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش معدن - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش معدن
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 0.01 درصد
  1391 0.02 درصد
  1392 0.02 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 2.84 درصد
  1391 3 درصد
  1392 3.28 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش ساختمان ، آب ، برق و گاز طبیعی - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش ساختمان ، آب ، برق و گاز طبیعی
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 1.35 درصد
  1391 1.27 درصد
  1392 1.47 درصد
 • سهم استان از ارزش افزوده بخش خدمات - پوستر
  سهم استان از ارزش افزوده بخش خدمات
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 1.22 درصد
  1391 1.2 درصد
  1392 1.21 درصد
 • سهم استان از GDP کشور - پوستر
  سهم استان از GDP کشور
  بخش: اقتصاد کلان استان
  رشد اقتصادی یعنی افزایش بازدهی اقتصاد، در طول دوره‌ای زمانی که حداقل ۲ دوره‌ی ۳ ‌ماهه‌ی متوالی است.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1390 1.37 درصد
  1391 1.5 درصد
  1392 1.57 درصد
 • رشد اقتصادی استان - پوستر
  رشد اقتصادی استان
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1391 1.8 درصد
  1392 3.1 درصد
  1394 4.5 درصد
 • سهم استان از صادرات غیر نفتی کشور - پوستر
  سهم استان از صادرات غیر نفتی کشور
  بخش: اقتصاد کلان استان
  سهم استان ار میزان صادرات کالا های غیر نفتی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 1.9 درصد
  1390 1.1 درصد
  1394 1 درصد
 • ارزش صادرات غیر نفتی - پوستر
  ارزش صادرات غیر نفتی
  بخش: اقتصاد کلان استان
  میزان ارزش صادرات کالا های غیر نفتی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 233 میلیون دلار
  1389 270 میلیون دلار
  1394 377 میلیون دلار
 • سهم استان از واردات غیر نفتی کشور - پوستر
  سهم استان از واردات غیر نفتی کشور
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 1 درصد
 • ارزش واردات غیر نفتی - پوستر
  ارزش واردات غیر نفتی
  بخش: اقتصاد کلان استان
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 242 میلیون دلار
  1389 544 میلیون دلار
  1394 436 میلیون دلار
 • درآمد عمومی سالیانه استان - پوستر
  درآمد عمومی سالیانه استان
  بخش: اقتصاد کلان استان
  درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 885.6 میلیون ریال
  1389 2658 میلیون ریال
  1394 9521 میلیون ریال
 • درآمد مالیاتی استان - پوستر
  درآمد مالیاتی استان
  بخش: اقتصاد کلان استان
  مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم یك جامعه در راستای بهره‌‌برداری از امکانات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 758 میلیون ریال
  1389 2464 میلیون ریال
  1394 8781 میلیون ریال
 • متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار شهری - پوستر
  متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار شهری
  بخش: اقتصاد خرد
  میانگین درامد خانوارهای استان (شامل در آمد ازاز مشاغل مزد و حقوقبگیری، درامد ا ز مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درامد متفرقه) در سطح شهری و روستایی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 67603 هزار ریال
  1390 133259 هزار ریال
  1395 239450 هزار ریال
 • متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار روستایی - پوستر
  متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار روستایی
  بخش: اقتصاد خرد
  میانگین درامد خانوارهای استان (شامل در آمد از مشاغل مزد و حقوقبگیری، درامد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درامد متفرقه) در سطح شهری و روستایی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 44247 هزار ریال
  1390 98443 هزار ریال
  1395 176494 هزار ریال
 • درصد جمعیت زیر خط فقر(درصد افراد با درامد کمتر از دو دلار در روز) - پوستر
  درصد جمعیت زیر خط فقر(درصد افراد با درامد کمتر از دو دلار در روز)
  بخش: اقتصاد خرد
  خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی خود، خصوصاً اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه ی مناسب است نباشند.
 • نرخ بیکاری - پوستر
  نرخ بیکاری
  بخش: اقتصاد خرد
  نرخ بیكاری عبارت است از نسبت جمعیت بیكار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیكار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ تر از 10 سال را در بر می گیرد كه در هفته قبل از آمارگیری در تولید كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشاركت، مشاركت نداشته اند (بیكار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است كه توانایی و تمایل عرضه نیروی كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیكار تقسیم می شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال اند كه در هفته آمارگیری، حداقل یك ساعت كار كرده اند. افراد بیكار نیز بخشی از جمعیت فعال می باشند كه در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام كار و جستجوی كار، فاقد كار می باشند.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 11.9 درصد
  1394 11.7 درصد
  1395 11.3 درصد
 • سهم مسکن از هزینه خانوار - پوستر
  سهم مسکن از هزینه خانوار
  بخش: مسکن
  یکی از شاخص های ارزیابی رفاه خانوار میزان هزینه ای است که برای تامین نیازهای گوناگون خود صرف می کند و هرچه سهم هزینه انجام شده برای رفع نیازهای اولیه ای مانند خوراک و مسکن بالاتر باشد می توان میزان رفاه را پایین تر ارزیابی کرد زیرا خانوار برای تامین نیازهایی که شرط زنده ماندن است سهم بالایی از درآمد خود را صرف می کند و در عمل نمی تواند هزینه های رفاهی را متقبل شود.
 • درصد افراد صاحب خانه - پوستر
  درصد افراد صاحب خانه
  بخش: مسکن
  درصدی از خانوار ها که صاحب منزل مسکونی هستند
 • تعداد واحدهای مسکونی خالی - پوستر
  تعداد واحدهای مسکونی خالی
  بخش: مسکن
  تعداد منازل مسکونی که فاقد سکنه هستند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 43609 ؟
 • ضریب جینی - پوستر
  ضریب جینی
  بخش: شاخص پیامد نهایی اقتصادی
  ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 0.36 ؟
  1390 0.27 ؟
  1395 0.29 ؟
 • نرخ رشد جمعیت - پوستر
  نرخ رشد جمعیت
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  میزان افزایش مطلق جمعیت را 'میزان رشد جمعیت' (population growth) نیز مى‌گویند. در سطح جامعه، براى محاسبه رشد جمعیت معمولاً دو عامل طبیعى (موالید و مرگ) را در نظر مى‌گیرند مگر اینکه عوامل مهاجرت نقش مهمى در افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه داشته باشد. در این صورت لازم است حجم مهاجرت و موازنه? آن را در محاسبات وارد کرد. در محاسبات جمعیتی، به‌جاى ارقام مطلق افزایش جمعیت، از میزان یا نرخ افزایش (رشد جمعیت) استفاده مى‌شود. 'نرخ رشد' ، مقدار افزایش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به هزار یا صد نفر از جمعیت نشان مى‌دهد.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 1.67 درصد
  1390 1 درصد
  1395 1.17 درصد
 • نرخ باروری کلی - پوستر
  نرخ باروری کلی
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  متوسط تعداد کودکان یک زن است به شرط آنکه آن زن بامیزانهای کنونی هریک ازگروههای سنی زنان درسراسر سن باروری خود به زاییدن کودک ادامه دهد .

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1388 1.6 درصد
  1395 1.7 درصد
 • امید به زندگی در بدو تولد - پوستر
  امید به زندگی در بدو تولد
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  تعداد سال هایی که انتظار می رود هر یک از افراد جامعه در بدو تولد با در نظر گرفتن الگوی مرگ و میر خاص جامعه در آینده زنده بماند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 72.5 ؟
  1389 75.4 ؟
  1394 77.3 ؟
 • نرخ مرگ و میر مادران - پوستر
  نرخ مرگ و میر مادران
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  نابر تعریف WHO مرگ دوران باردارى عبارت است از: مرگ زن در دوران باردارى یا چهل و دو روز پس از آن، بدون توجه به مدت باردارى و محل جایگزینى جنین، به‌هر علتى که با باردارى مرتبط و یا به‌علت باردارى یا کارهاى مربوط به آن تشدید یافته باشد.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 31.9 ؟
  1389 19.72 ؟
  1394 21 ؟
 • نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (در هزار تولد زنده) - پوستر
  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (در هزار تولد زنده)
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  احتمال مرگ کودک زنده متولد شده در فاصله تولد تا سن 59 ماه و 29 روز که بر حسب 1000 تولد زنده بیان می شود

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 12.6 درصد
  1394 11.8 درصد
  1395 11.8 درصد
 • درصد زایمان های طبیعی - پوستر
  درصد زایمان های طبیعی
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  درصدی از کل زایمان ها که به صورت طبیعی انجام می شود

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 42.11 درصد
  1394 47.89 درصد
 • میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ایرانی از سبد مطلوب غذایی - پوستر
  میزان دسترسی و بهره مندی خانوارهای ایرانی از سبد مطلوب غذایی
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 40 درصد
  1394 42 درصد
 • نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت - پوستر
  نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  تعداد تخت های بستری به ازای 1000 نفر جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1391 1.37 ؟
  1393 1.33 ؟
  1394 1.47 ؟
 • میزان دسترسی به خدمات اولیه سلامت (PHC) - پوستر
  میزان دسترسی به خدمات اولیه سلامت (PHC)
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  خدمات اولیه سلامت: مراقبتهای بهداشتی ضروری که در دسترس همه افراد جهان قرار گیرد، برای آنها قابل قبول باشد، با مشارکت کامل آنها باشد، قیمت مناسبی برای جامعه داشته باشد وکشور قادر به پرداخت هزینه‌‌های آن باشد. اولین سطح تماس مردم، خانواده ها و جامعه با خدمات سلامت است و مراقبتهای سلامت را هر چه نزدیکتر به محل زندگی و کار مردم ارائه می نماید دسترسی به خدمات اولیه سلامت: نسبت جمعیت با تعداد واحدهای ارائه کننده خدمت تناسب داشته باشد و موانع فرهنگی ، جغرافیایی و ... مانعی بر بهره مندی از خدمات نباشد.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 96.8 درصد
  1389 99.5 درصد
  1394 99.73 درصد
 • پوشش واکسیناسیون - پوستر
  پوشش واکسیناسیون
  بخش: بهداشت و خدمات بهداشتی - درمانی
  درصدی از کودکان که در مورد مقرر واکسن های برنامه واکسیناسیون کشوری را دریافت کرده اند.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 109 ؟
  1389 100 ؟
  1394 103.5 ؟
 • تعداد کشته شده گان تصادفات رانندگی به ازای هر 100000 نفر جمعیت - پوستر
  تعداد کشته شده گان تصادفات رانندگی به ازای هر 100000 نفر جمعیت
  بخش: حمل و نقل
  تعداد مرگ های ناشی از تصادفات رانندگی در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 58.9 نفر
  1390 30.1 نفر
  1393 24 نفر
 • سهم حمل و نقل از هزینه خانوار - پوستر
  سهم حمل و نقل از هزینه خانوار
  بخش: حمل و نقل
  نسبتی از هزینه های خانوار که صرف حمل و نقل می شود

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 50 درصد
 • سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری - پوستر
  سهم حمل و نقل عمومی از سفرهای شهری
  بخش: حمل و نقل
  نسبتی از سفر های شهری که از طریق وسایل حمل و نقل عمومی انجام می شود.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1386 18 درصد
  1390 14 درصد
  1394 10 درصد
 • طول آزاد راه ها - پوستر
  طول آزاد راه ها
  بخش: حمل و نقل
  مجموع طول آزاد راه های استان بر حسب کیلومتر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 205.3 کیلومتر
  1390 216.3 کیلومتر
  1394 217.3 کیلومتر
 • طول بزرگراه ها - پوستر
  طول بزرگراه ها
  بخش: حمل و نقل
  مجموع طول بزرگراه های استان بر حسب کیلومتر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 77.6 کیلومتر
  1390 265.5 کیلومتر
  1394 313.3 کیلومتر
 • طول راه های اصلی - پوستر
  طول راه های اصلی
  بخش: حمل و نقل
  مجموع طول راه های اصلی استان بر حسب کیلومتر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 447 کیلومتر
  1390 277 کیلومتر
  1394 230.5 کیلومتر
 • جابجایی مسافر جاده ای عمومی - پوستر
  جابجایی مسافر جاده ای عمومی
  بخش: حمل و نقل
  تعداد جابجایی مسافر با وسایل نقلیه عمومی با صورت وضعیت و بدون صورت وضعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 4.564 میلیون نفر
  1389 3.64 میلیون نفر
  1394 2.992 میلیون نفر
 • جابجایی مسافر جاده ای کل - پوستر
  جابجایی مسافر جاده ای کل
  بخش: حمل و نقل
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 7.686 میلیون نفر
  1389 10.404 میلیون نفر
  1394 9.531 میلیون نفر
 • طول خطوط اصلی ریلی - پوستر
  طول خطوط اصلی ریلی
  بخش: حمل و نقل
  مجموع طول خطوط اصلی ریلی استان بر حسب کیلومتر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 122 کیلومتر
 • جابجایی مسافر ریلی - پوستر
  جابجایی مسافر ریلی
  بخش: حمل و نقل
  میزان جابجایی مسافر توسط راه آهن – میلیون نفر
 • جابجایی بار ریلی داخلی - پوستر
  جابجایی بار ریلی داخلی
  بخش: حمل و نقل
  جابجایی بار ریلی

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1385 881918 میلیون تن
  1390 1565355 میلیون تن
  1394 508510 میلیون تن
 • جابجایی بار ریلی ترانزیت - پوستر
  جابجایی بار ریلی ترانزیت
  بخش: حمل و نقل
  میزان جابجایی کالا تزانزیت توسط راه آهن

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 0.28 میلیون تن
  1389 0.4 میلیون تن
  1394 0.582 میلیون تن
 • عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی - پوستر
  عمر متوسط ناوگان اتوبوسرانی
  بخش: حمل و نقل
  میانگین سن اتوبوس عمومی موجود در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1380 11 ؟
  1389 11.5 ؟
  1394 7 ؟
 • عمر متوسط ناوگان تاکسیرانی - پوستر
  عمر متوسط ناوگان تاکسیرانی
  بخش: حمل و نقل
  میانگین سن تاکس های موجود در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1384 3 ؟
  1389 5.5 ؟
  1394 7 ؟
 • نسبت مساحت سکونتگاه های غیر رسمی به محدوده شهر - پوستر
  نسبت مساحت سکونتگاه های غیر رسمی به محدوده شهر
  بخش: حمل و نقل
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 0.43 درصد
 • نرخ ازدواج - پوستر
  نرخ ازدواج
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  تعداد ازدواج ثبت شده به ازای هر 1000 نفر از جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1388 11.8 ؟
  1394 9.24 ؟
 • نرخ طلاق - پوستر
  نرخ طلاق
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  تعداد طلاق ثبت شده در کشور به ازای 1000 نفر جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1388 1.3 ؟
  1394 2 ؟
 • تعداد افراد مصرف کننده مواد مخدر در کشور - پوستر
  تعداد افراد مصرف کننده مواد مخدر در کشور
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  تعداد افراد مصرف کننده انواع مواد مخدر در استان
 • تعداد جرایم ثبت شده - پوستر
  تعداد جرایم ثبت شده
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  تعداد پرونده های ورودی به دادسرا به ازای هر 100 هزار نفر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1389 5395.36 ؟
  1394 6079.71 ؟
 • تعداد زندانیان - پوستر
  تعداد زندانیان
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  تعداد زندانیان در هر 100 هزار نفر جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1389 198 ؟
  1394 320.8 ؟
 • سهم هزینه تفریحات در سبد خانوار - پوستر
  سهم هزینه تفریحات در سبد خانوار
  بخش: امنیت - آسیب های اجتماعی
  هزینه‌هایی که خانوار ها صرف مسایل تفریح و فعالیت‌های سالانه فرهنگی و آموزشی خود می‌کنند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 3 درصد
  1390 3 درصد
  1386 4 درصد
 • نرخ باسوادی افراد بالای 6 سال - پوستر
  نرخ باسوادی افراد بالای 6 سال
  بخش: آموزش
  نرخ سواد عبارت است از نسبت باسوادى مردم در هر 100 نفر از جمعیت 6 ساله و بالاتر.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 88.6 درصد
  1390 84.08 درصد
  1385 77.3 درصد
 • نرخ ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی (پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی) - پوستر
  نرخ ثبت نام کودکان در مدارس ابتدایی (پوشش تحصیلی واقعی دوره ابتدایی)
  بخش: آموزش
  نسبت ثبت نام خالص برابر است با نسبت تعداد کودکان ثبت نام کرده در سن رسمی مدرسه (تعریف شده بوسیله نظام آموزشی ملی) به جمعیتی از افراد که درسن رسمی مدرسه قرار دارند. آموزش ابتدایی، کودکان را با مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضی پایه،همراه با درک اولیه ای از موضوعاتی چون تاریخ ، جغرافیا ، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، هنر و موسیقی آشنا می کند؛

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 99.65 درصد
  1390 99.3 درصد
  1385 99.18 درصد
 • نرخ گذار از ابتدایی به متوسط اول - پوستر
  نرخ گذار از ابتدایی به متوسط اول
  بخش: آموزش
  درصدی از دانش آموزان که در سال قبل پایه پنجم ابتدایی را تمام کرده اند و امسال در متوسطه اول ثبت نام کرده اند
 • نرخ ثبت نام در دوره متوسطه (پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول) - پوستر
  نرخ ثبت نام در دوره متوسطه (پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسطه اول)
  بخش: آموزش
  سبت ثبت نام ناخالص برابر است با نسبت ثبت نام کل، بدون در نظر گرفتن سن، به جمعیت رسمی گروه سنی مربوط به سطح آموزش مورد نظر. آموزش و پرورش متوسطه کامل کننده آموزش ابتدایی است که در سطح مدارس آغاز شده، و بدنبال پی ریزی برای یادگیری مادام العمر و توسعه انسانی، با ارائه دستور العمل موضوع / مقاله گرا و یا مهارت گرا با استفاده از معلمان متخصص تر است.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 93.94 درصد
  1390 92.01 درصد
  1385 87.99 درصد
 • پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسط دوم - پوستر
  پوشش تحصیلی واقعی دوره متوسط دوم
  بخش: آموزش
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 85.79 درصد
  1390 75.48 درصد
  1385 66.86 درصد
 • درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی - پوستر
  درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی
  بخش: آموزش
  توزیع افراد 6 ساله و بالاتر استان بر اساس سطح تحصیلات
 • تعداد عناوین کتاب های منتشر شده - پوستر
  تعداد عناوین کتاب های منتشر شده
  بخش: ارتباطات
  مجموع عنوان کتاب هایی که در یک سال چاپ و منتشر شده اند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 324 هزار جلد
  1389 215 هزار جلد
  1384 117 هزار جلد
 • ضریب نفوذ اینترنت - پوستر
  ضریب نفوذ اینترنت
  بخش: ارتباطات
  شاخصی است که نشانگر درصدی از جمعیت یک کشور یا منطقه است که از اینترنت استفاده می‌کنند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 35.55 درصد
  1393 35.55 درصد
  1392 33.29 درصد
 • ضریب نفوذ تلفن همراه - پوستر
  ضریب نفوذ تلفن همراه
  بخش: ارتباطات
  درصدی مشترکین تلفن همراه به ازای 100 نفر جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 87.8 درصد
  1389 56.54 درصد
  1385 8.16 درصد
 • ضریب نفوذ تلفن ثابت - پوستر
  ضریب نفوذ تلفن ثابت
  بخش: ارتباطات
  مشتركین تلفن ثابت بازای هر100نفر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 34.62 ؟
  1389 30.64 ؟
  1384 28.83 ؟
 • حمایت اجتماعی - پوستر
  حمایت اجتماعی
  بخش: حمایت اجتماعی
  نسبت افراد تحت پوشش خدمات/حمایت های اجتماعی به جمعیت دچار آسیب

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 0.19 درصد
  1389 0.2 درصد
  1384 0.14 درصد
 • جمعیت تحت پوشش بیمه - پوستر
  جمعیت تحت پوشش بیمه
  بخش: حمایت اجتماعی
  درصدی از جمعیت استان که تحت پوشش یکی از انواع بیمه قرار دارند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 96 درصد
  1389 85.82 درصد
 • اعتماد عمومی - پوستر
  اعتماد عمومی
  بخش: حمایت اجتماعی
  اعتماد عمومی یعنی انتظار مردم از دریافت مثبت به خواسته های آنان از طریق متولیان امور عمومی است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 15.2 درصد
 • سرانه فضاهای ورزشی - پوستر
  سرانه فضاهای ورزشی
  بخش: محیطی
  مساحت فضاهای ورزشی اعم از روباز و سرپوشیده در یک جمعیت یا منطقه جغرافیایی به کل جمعیت آن منطقه

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 0.46 متر مربع به ازای هر نفر
  1388 0.43 متر مربع به ازای هر نفر
  1384 0.43 متر مربع به ازای هر نفر
 • سرانه فضاهای فرهنگی - به ازای هزار نفر جمعیت - پوستر
  سرانه فضاهای فرهنگی - به ازای هزار نفر جمعیت
  بخش: محیطی
  مساحت فضاهای فرهنگی یک منطقه جغرافیایی به کل جمعیت آن منطقه

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 0.5 ؟
  1389 0.4 ؟
  1384 0.3 ؟
 • سرانه کتاب در کتاب خانه های عمومی - به ازای هزار نفر جمعیت - پوستر
  سرانه کتاب در کتاب خانه های عمومی - به ازای هزار نفر جمعیت
  بخش: محیطی
  تعداد کتاب های موجود در کل کتاب خانه های عمومی استان به ازای 100 نفر

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 892441 ؟
  1389 498699 ؟
  1384 240000 ؟
 • سرانه فضاهای مذهبی - به ازای هزار نفر جمعیت - پوستر
  سرانه فضاهای مذهبی - به ازای هزار نفر جمعیت
  بخش: محیطی
  مساحت فضاهای مذهبی یک منطقه جغرافیایی به کل جمعیت آن منطقه

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 0.75 ؟
 • سرمایه اجتماعی (در دامنه اعداد 1 تا 5 با حد متوسط 3) - پوستر
  سرمایه اجتماعی (در دامنه اعداد 1 تا 5 با حد متوسط 3)
  بخش: شاخص پیامد نهایی اجتماعی
  سرمایه اجتماعی،پتانسیل نهفته در روابط بین و میان افراد (وگروه‌های) یک جامعه است که باعث انجام امورات آن‌ها می‌شود.اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده ،دوستان وهمکاران دارایی بسیارمهمی را تشکیل می‌دهند که یک فرد می‌تواند درشرایط بحرانی از آن‌ها بهره گیرد یا برای منافع مادی استفاده نماید و البته این مساله برای گروه بیشتر صدق می‌کند.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 51.8 ؟
  1384 12.2 ؟
 • میزان دسترسی به آب سالم - پوستر
  میزان دسترسی به آب سالم
  بخش: آب
  میزان دسترسی به آب سالم یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار به شمار می‌رود. در منشور حقوق بشر نیز دسترسی به آب سالم یکی از حقوق اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف هزاره سازمان ملل متحد، به صراحت بیان شده است که تا سال ۲۰۱۵ میلادی دولت‌های مرکزی موظفند که تعداد افراد محروم از منابع سالم آب را به نصف کاهش دهند.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 97.97 ؟
  1389 100 ؟
  1379 94.9 ؟
 • ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ - پوستر
  ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
  بخش: آب
  نسبت نمونه های میکروبی مطلوب

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 99 درصد
 • مقدار بارش - پوستر
  مقدار بارش
  بخش: آب
  میزان بارندگی کل استان در سال زراعی جاری تاکنون

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 314 میلیمتر
  1390 424 میلیمتر
  1385 325 میلیمتر
 • میزان مصرف سالانه منابع آب استان از سطح و زیر زمین (استحصال سالانه آب) - پوستر
  میزان مصرف سالانه منابع آب استان از سطح و زیر زمین (استحصال سالانه آب)
  بخش: آب
  مجموع مقدار آبی است که در طول مدت یک‌سال برای مصارف شهری از منابع تامین آب برداشت یا پمپاژ شده است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 2609 میلیون متر مکعب
 • مصرف آب در بخش کشاورزی - پوستر
  مصرف آب در بخش کشاورزی
  بخش: آب
  درصدی از اب مصرفی کل استان که در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 91 درصد
 • مصرف آب در بخش شرب - پوستر
  مصرف آب در بخش شرب
  بخش: آب
  درصدی از اب مصرفی کل استان که جهت شرب مورد استفاده قرار گرفته است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 4.7 درصد
 • مصرف آب در بخش صنعت - پوستر
  مصرف آب در بخش صنعت
  بخش: آب
  درصدی از اب مصرفی کل استان که در بخش صنعت مورد استفاده قرار گرفته است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 4.3 درصد
 • اجرای روش های نوین آبیاری - پوستر
  اجرای روش های نوین آبیاری
  بخش: آب
  به طور کلی آبیاری های نوین تحت عنوان "آبیاری تحت فشار" به دو صورت آبیاری بارانی و قطره ای انجام می شود. در روش بارانی راندمان آبیاری تا 70 درصد و در قطره ای تا 95 درصد است این بدین معنی است که در روش بارانی حدود 30 درصد از آب هدر رفته و در آبیاری قطره ای حدود 5 درصد از آب هدر رفته.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 2215 هکتار
  1390 2450 هکتار
  1385 1019 هکتار
 • سرانه مصرف آب - پوستر
  سرانه مصرف آب
  بخش: آب
  متوسط سرانه مصرف آب در بخش خانگی در روز به ازای هر نفر
 • تعداد روز های با هوای ناسالم - پوستر
  تعداد روز های با هوای ناسالم
  بخش: هوا
  AQI ( یا شاخص کیفیت هوا ) یک شاخص برای گزارش کیفیت هوای روزانه می باشد . AQI با اندازه گیری آلاینده هایی چون ازن ، منواکسید کربن ، دی اکسید گوگرد ودی اکسید نیتروژن و گردوغبارذرات معلق (Pm10 ) محاسبه می شود . وضعیت شاخص استاندارد آلودگی(PS.I) پاک 50-0 سالم 100-50 ناسالم 200-100 بسیار ناسالم 300-200 خطرناک 300 د
 • کیفیت هوای داخل خانه - پوستر
  کیفیت هوای داخل خانه
  بخش: هوا
  کیفیت هوای داخل ساختمان (Indoor air quality) مربوط به کیفیت هوا در داخل و اطراف ساختمان‌ها و سازه است، و به سلامت و راحتی سرنشینان ساختمان مربوط می‌شود. IAQ به گازهایی (از جمله مونوکسید کربن، رادون و ترکیبات آلی فرار)، آلودگی‌های میکروبی (کپک‌ها، باکتری‌ها) یا هر جرم یا انرژی تنش زا است و می‌تواند شرایط نامطلوب القاءو سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد مربوط می‌شود..
 • میزان انتشار گاز CO2از گازطبیعی - پوستر
  میزان انتشار گاز CO2از گازطبیعی
  بخش: هوا
  ؟
 • میزان استفاده از کود- میزان فروش کود های شیمیایی - پوستر
  میزان استفاده از کود- میزان فروش کود های شیمیایی
  بخش: خاک
  استان قزوین با دارا بودن 5/2 درصد خاک کشور، تولید سالانه 4 درصد محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است که این امر نشان‌دهنده‌ی جایگاه مطلوب کشاورزی در این استان است.جایگاه استان قزوین با توجه به داشتن ظرفیت‌های خوب در بخش کشاورزی، ویژه است و ضرورت استفاده‌ی بهینه از کود و نهاده‌های کشاورزی در این بخش را بیش از گذشته آشکار می‌کند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 43874 تن
  1390 46153 تن
 • میزان استفاده از سموم کشاورزی- میزان فروش سموم شیمیایی - پوستر
  میزان استفاده از سموم کشاورزی- میزان فروش سموم شیمیایی
  بخش: خاک
  مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی علاوه بر مشکلات اقتصادی، خسارات جبران ناپذیری را به محیط زیست و اکوسیستم ها وارد نموده و باعث به هم خوردن تعادل اکولوژیک در منابع مختلف نظیر آب و خاک میگردد . با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم بر استان قزوین و وجود سطح وسیع کشت محصولات کشاورزی به ویژه انگور دراستان، استفاده روزافزون از کود و سموم کشاورزی حاوی این مواد به منابع آبی استان ، منجر به آلوده شدن رودخانه ها به باقیمانده کود و سموم و بالا رفتن میزان آلاینده های مهمی از جمله نیتراتها، فسفاتها و برخی فلزات سنگین نظیر کادمیوم و روی می گردد . در این خصوص اتخاذ سیاستهای مدی ریتی در جهت کاهش مصرف بی رویه و استفاده بهینه این مواد در استان ضروری می باشد . لذا گردآوری اطلاعاتی در خصوص میزان سطح زیر کشت و همینطور تعیین میزان مصرف کود و سموم در استان در جهت ارائه راهکارهای مناسب ضروری می باشد .

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 2000 لیتر / کیلوگرم
  1390 4696 لیتر / کیلوگرم
 • سرانه فضای سبز شهری - پوستر
  سرانه فضای سبز شهری
  بخش: خاک
  مساحست فضای سبز موجود (مترمربع) به ازای هر 1 نفر جمعیت

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 10 متر مربع به ازای هر نفر
 • سطح زیر کشت محصولات زراعی - پوستر
  سطح زیر کشت محصولات زراعی
  بخش: خاک
  استان قزوین با دارا بودن 5/2 درصد خاک کشور، تولید سالانه 4 درصد محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده است که این امر نشان‌دهنده‌ی جایگاه مطلوب کشاورزی در این استان است.جایگاه استان قزوین با توجه به داشتن ظرفیت‌های خوب در بخش کشاورزی، ویژه است و ضرورت استفاده‌ی بهینه از کود و نهاده‌های کشاورزی در این بخش را بیش از گذشته آشکار می‌کند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 33571 میلیون هکتار
 • میزان تولید کل محصولات زراعی - پوستر
  میزان تولید کل محصولات زراعی
  بخش: خاک
  حجم کل محصولات زراعی تولید شده در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 2764465 تن
  1390 2717912 تن
  1385 2120168 تن
 • میزان تولید غلات - پوستر
  میزان تولید غلات
  بخش: خاک
  حجم کل غلات تولید شده در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 519646 تن
  1390 435884 تن
  1385 569557 تن
 • میزان تولید حبوبات - پوستر
  میزان تولید حبوبات
  بخش: خاک
  حجم کل حبوبات تولید شده در استان-

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 6363 تن
  1390 2319 تن
  1385 13790 تن
 • میزان تولید محصولات صنعتی - پوستر
  میزان تولید محصولات صنعتی
  بخش: خاک
  حجم کل محصولات صنعتی تولید شده در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 118667 تن
  1390 136443 تن
  1385 145977 تن
 • میزان تولید محصولات جالیزی - پوستر
  میزان تولید محصولات جالیزی
  بخش: خاک
  حجم کل محصولات جالیزی تولید شده در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 43080 تن
  1390 353344 تن
  1385 417175 تن
 • میزان تولید محصولات گلخانه ای - پوستر
  میزان تولید محصولات گلخانه ای
  بخش: خاک
  حجم کل محصولات گلخانه ای تولید شده در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 30546 تن
  1390 373860 تن
  1385 231154 تن
 • میزان تولید گوشت قرمز - پوستر
  میزان تولید گوشت قرمز
  بخش: خاک
  میزان تولید گوشت قرمز در هر سال

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 24.19 هزار تن
  1390 21.77 هزار تن
  1385 15.7 هزار تن
 • میزان تولید گوشت مرغ - پوستر
  میزان تولید گوشت مرغ
  بخش: خاک
  میزان تولید مرغ در هر سال در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 61.04 هزار تن
  1390 62.8 هزار تن
  1385 51.17 هزار تن
 • میزان تولید شیر خام - پوستر
  میزان تولید شیر خام
  بخش: خاک
  میزان تولید شیر خام سالیانه در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 468.4 هزار تن
  1390 386.77 هزار تن
  1385 181.52 هزار تن
 • میزان تولید عسل - پوستر
  میزان تولید عسل
  بخش: خاک
  میزان تولید عسل در هر سال در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 0.643 هزار تن
  1390 0.6 هزار تن
  1385 0.2 هزار تن
 • میزان تولید تخم مرغ - پوستر
  میزان تولید تخم مرغ
  بخش: خاک
  میزان تولید تخم مرغ مرغ در هر سال در استان

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 69.01 هزار تن
  1390 25.6 هزار تن
  1385 51.52 هزار تن
 • تولید فراورده های پروتئینی( گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، شیر، تخم مرغ و عسل) - پوستر
  تولید فراورده های پروتئینی( گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی، شیر، تخم مرغ و عسل)
  بخش: خاک
  ؟
 • اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق کاشت نهال - پوستر
  اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق کاشت نهال
  بخش: خاک
  مدیریت مراتع و حفظ آب و خاک از اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق کاشت نهال در مناطق خشک و نیمه خشک برای جلوگیری از پیشروی بیابان و بیابانی شدن مراتع کشور

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 200 هکتار
  1390 0 هکتار
 • اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب - پوستر
  اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی از طریق مدیریت روان آب
  بخش: خاک
  مدیریت مراتع و حفظ آب و خاک از اجرای طریق اجرای طرحهای خاص بیابان زدایی در مناطق خشک و نیمه خشک برای جلوگیری از پیشروی بیابان و بیابانی شدن مراتع کشور
 • میزان دسترسی به دفع فاضلاب بهداشتی - پوستر
  میزان دسترسی به دفع فاضلاب بهداشتی
  بخش: فاضلاب - پسماند
  درصدی از جمعیت که دارای انشعاب فاضلاب بوده و تحت پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب قرار دارند.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 99.72 درصد
  1389 99.59 درصد
 • دفن بهداشتی پسماند - پوستر
  دفن بهداشتی پسماند
  بخش: فاضلاب - پسماند
  روش مهندسی دفع پسماندها در زمین به شیوهای که سلامت انسان و محیط زیست حفاظت شود.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 80 درصد
  1393 60 درصد
 • بازیافت مواد و انرژی - پوستر
  بازیافت مواد و انرژی
  بخش: فاضلاب - پسماند
  بازیافت انرژی، فرایند بازیابی انرژی مصرفی از طریق تبدیل آن به الکتریسیته یا انرژی گرمایی است. تلاش‌هایی که در تأسیسات تولیدی، نیروگاه‌های برق و موسسات بزرگی چون بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها صورت گرفته است، به طور قابل توجهی بهره‌وری را افزایش داده و در نتیجه هزینه‌های انرژی و آلودگی گازهای گلخانه‌ای را به طور همزمان کاهش می‌دهد.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1395 15 درصد
  1394 10 درصد
 • درصد بازیافت زباله(تفکیک زباله ها از مبدا) - پوستر
  درصد بازیافت زباله(تفکیک زباله ها از مبدا)
  بخش: فاضلاب - پسماند
  درصدی از زباله های تولید شده که بازیافت می شوند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 5 درصد
  1393 0 درصد
 • سرانه مصرف سالانه انرژی - گاز طبیعی - پوستر
  سرانه مصرف سالانه انرژی - گاز طبیعی
  بخش: فاضلاب - پسماند
  میزان مصرف انرژی در دنیای امروز برای کارشناسان و ناظران اقتصادی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد کشورها و دولت ها است. این شاخص از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد؛ نخست از آن جهت که حجم و مقدار انرژی مصرفی در مجموع واحدهای تولیدی یک کشور نشاندهنده تعداد واحدهای فعال، حجم عملیات تولیدی و با تقریب های مشخصی نشاندهنده حجم سرمایه گزاری های صورت گرفته است. اما شاخص میزان مصرف انرژی از جنبه دیگری هم می تواند ملاک قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی بنگاه ها و در سطح کلان یک کشور باشد؛ به این ترتیب که با مقایسه میزان انرژی مصرفی و تعداد مصرف کنندگان این انرژی اعم از ماشین آلات تولیدی یا وسائل نقلیه می توان به سطح بهره وری در اقتصاد و صنعت و همچنین الگوهای مصرفی یک کشور پی برد. طبیعتا هر چه نسبت میان مصرف و مصرف کنندگان از بزرگی بیشتری برخوردار باشد ما با کشوری کم بهره تر مواجهیم و برعکس.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1394 3554 میلیون متر مکعب
  1387 3791.5 میلیون متر مکعب
 • سرانه مصرف سالانه انرژی - برق - پوستر
  سرانه مصرف سالانه انرژی - برق
  بخش: فاضلاب - پسماند
  میزان مصرف انرژی در دنیای امروز برای کارشناسان و ناظران اقتصادی یکی از مولفه های ارزیابی عملکرد کشورها و دولت ها است. این شاخص از دو جهت مورد توجه قرار می گیرد؛ نخست از آن جهت که حجم و مقدار انرژی مصرفی در مجموع واحدهای تولیدی یک کشور نشاندهنده تعداد واحدهای فعال، حجم عملیات تولیدی و با تقریب های مشخصی نشاندهنده حجم سرمایه گزاری های صورت گرفته است. اما شاخص میزان مصرف انرژی از جنبه دیگری هم می تواند ملاک قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی بنگاه ها و در سطح کلان یک کشور باشد؛ به این ترتیب که با مقایسه میزان انرژی مصرفی و تعداد مصرف کنندگان این انرژی اعم از ماشین آلات تولیدی یا وسائل نقلیه می توان به سطح بهره وری در اقتصاد و صنعت و همچنین الگوهای مصرفی یک کشور پی برد. طبیعتا هر چه نسبت میان مصرف و مصرف کنندگان از بزرگی بیشتری برخوردار باشد ما با کشوری کم بهره تر مواجهیم و برعکس.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 4539000 مگاوات
  1392 4369000 مگاوات
 • شاخص پایداری محیط زیست - پوستر
  شاخص پایداری محیط زیست
  بخش: شاخص پیامد نهایی زیست محیطی
  ؟
 • درصد شرکت در انتخابات - پوستر
  درصد شرکت در انتخابات
  بخش: مشارکت مردم
  درصد افراد شرکت کننده در آخرین انتخابات مجلس به کل جمعیت واجد شرایط رای دادن

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 80 درصد
 • درصد شرکت در سرشماری اینترنتی - پوستر
  درصد شرکت در سرشماری اینترنتی
  بخش: مشارکت مردم
  درصد افراد شرکت کننده در آخرین سرشماری به کل جمعیت استان
 • تعداد سازمانهای مردم نهاد (به تفکیک حوزه فعالیت) - پوستر
  تعداد سازمانهای مردم نهاد (به تفکیک حوزه فعالیت)
  بخش: مشارکت مردم
  سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می کند.
 • تعداد برنامه ها و خدمات دولتی واگذار شده به بخش خصوصی (به تفکیک خدمت) - پوستر
  تعداد برنامه ها و خدمات دولتی واگذار شده به بخش خصوصی (به تفکیک خدمت)
  بخش: مشارکت مردم
  تعداد برنامه ها و خدمات دولتی که طبق اصل 44 قانون اساس به بخش خصوصی واگذار شده اند
 • مشارکت گروه های آسیب پذیر - پوستر
  مشارکت گروه های آسیب پذیر
  بخش: مشارکت مردم
  ؟
 • احساس مسئولیت در قبال همسایه ها - پوستر
  احساس مسئولیت در قبال همسایه ها
  بخش: مشارکت مردم
  احساس مسئولیت افراد در قبال همسایه ها

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 30.5 درصد
 • قانون گریزی - پوستر
  قانون گریزی
  بخش: مشارکت مردم
  عدم رعایت قانون

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 62 درصد
 • عضویت در هیات های مذهبی - پوستر
  عضویت در هیات های مذهبی
  بخش: مشارکت مردم
  درصدی از افراد جامعه که عضو هیات های مذهبی هستند
 • میزان حضور در فعالیت های داوطلبانه - پوستر
  میزان حضور در فعالیت های داوطلبانه
  بخش: مشارکت مردم
  درصدی از افراد جامعه که ابراز کرده اند در فعالیت های داوطلبانه شرکت میکنند

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 19.1 درصد
 • رضایت از زندگی - پوستر
  رضایت از زندگی
  بخش: حقوق شهروندی
  رضایت از زندگی به معنی احساس فرد در مورد عملکرد و شرایط زندگی‌اش و یا به عبارت دیگر ارزیابی سلامت و بهزیستی‌اش است.

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 44.8 ؟
 • احساس امنیت - پوستر
  احساس امنیت
  بخش: حقوق شهروندی
  احساس امنیت،تلقی انسان­ها از وضعیتی است که در آن تصور می­شود تهدیدی متوجه جان، مال و ارزش­ های آنها نیست و یا حداقل اگر هم چنین تهدیدی وجود دارد، قابل کنترل است

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 37.2 ؟
 • احترام به مالکیت خصوصی افراد - پوستر
  احترام به مالکیت خصوصی افراد
  بخش: حقوق شهروندی
  احساس احترام به مالکیت خصوصی افراد توسط دولت ها

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 21.1 ؟
 • احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد - پوستر
  احترام به آزادی و حقوق قانونی افراد
  بخش: حقوق شهروندی
  حفظ كرامت و ارزش های والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش های

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 16.4 ؟
 • برنامه ها و سیاستها برای گروههای آسیب دیده و در معرض آسیب (زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی) - پوستر
  برنامه ها و سیاستها برای گروههای آسیب دیده و در معرض آسیب (زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی)
  بخش: شفافیت پاسخگویی
  ؟
 • میزان احساس فساد - پوستر
  میزان احساس فساد
  بخش: درک عدالت
  میزان احساس فساد مالی در جامعه

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 13.5 درصد
 • میزان موفقیت همکاری های بین سازمان ها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی - پوستر
  میزان موفقیت همکاری های بین سازمان ها و بخش های مختلف خصوصی و دولتی
  بخش: همکاری بین بخشی
  ؟

  مقادیر شاخص:
  سال مقدار
  1393 12.1 ؟
 • نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی - پوستر
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی
  بخش: برابری جنسیتی
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی
 • نسبت دختران به پسران در تحصیلات متوسطه - پوستر
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات متوسطه
  بخش: برابری جنسیتی
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات متوسطه
 • نسبت دختران به پسران در تحصیلات عالی - پوستر
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات عالی
  بخش: برابری جنسیتی
  نسبت دختران به پسران در تحصیلات عالی
 • نسبت زنان باسواد به مردان باسواد - پوستر
  نسبت زنان باسواد به مردان باسواد
  بخش: برابری جنسیتی
  نسبت زنان باسواد به مردان باسواد
 • درصد کرسی‌های زنان در مجلس شورای اسلامی - پوستر
  درصد کرسی‌های زنان در مجلس شورای اسلامی
  بخش: برابری جنسیتی
  ؟
 • میانگین دستمزد سالیانه و ساعتی - پوستر
  میانگین دستمزد سالیانه و ساعتی
  بخش: ؟
  دستمزد منعکس کننده بهره وری سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی در هر کشور است. طی سال های اخیر و به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ هزینه های زندگی به شدت افزایش یافته و این مسئله باعث فشار مضاعف به اقشار ضعیف جامعه شده؛ از سویی میزان رشد دستمزدها در چند سال گذشته نیز به هیچ عنوان متناسب با افزایش مخارج نبوده و این مسئله باعث چالش جدی در زندگی خانوارهای کارگری کشور شده است.
 • میزان سرانه منزل مسکونی - پوستر
  میزان سرانه منزل مسکونی
  بخش: ؟
  متوسط فضای مسکونی برای هر فرد به متر مربع
 • نسبت جمعیت ساکن در سکونت گاه های غیر رسمی - پوستر
  نسبت جمعیت ساکن در سکونت گاه های غیر رسمی
  بخش: ؟
  سکونتگاه غیررسمی یا زاغه‌ها طیفی از آپارتمانهای پرتراکم و بدمنظره در مرکز شهر تا سکونتگاه‌های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه شهرها را شامل می‌شود. برخی بیش از ?? سال قدمت دارند و برخی هنوز در حال تصرف شدن هستند. سکونتگاه‌های غیررسمی در مسائل و مشکلات زیر با هم اشتراک دارند: • فقدان تأسیسات شهری مناسب و کافی • فقدان خدمات شهری مناسب و کافی • افزایش تنش‌ها به علت شکاف عمیق اجتماعی بین ساکنان این سکونتگاه‌ها و مناطق رسمی شهری • پیچیدگی و دشواری تأمین خدمات به علت توسعه ناموزون و برنامه‌ریزی نشده.
 • پوشش تنظیم خانواده و مراقبت های پیش از بارداری - پوستر
  پوشش تنظیم خانواده و مراقبت های پیش از بارداری
  بخش: ؟
  درصدی از زنان 49 – 10 ساله که از یکی از روش های پیشگیری از بارداری استفاده می کنند.
 • درصد کسانی که پایه پنجم ابتدایی را تمام کرده اند - پوستر
  درصد کسانی که پایه پنجم ابتدایی را تمام کرده اند
  بخش: ؟
  نرخ اتمام دوره ابتدایی برابر است با عدد حاصل از تقسیم تعداد دانش آموزانی که با موفقیت سال آخر ابتدایی/دبستان را در یک سن معین، به پایان می رسانند (یا فارغ التحصیلان ابتدایی) به تعداد افرادی که در سن فارغ التحصیلی رسمی، دوران ابتدایی را به پایان می رسانند.
 • درصد کسانی که دوره متوسطه را تمام کرده اند - پوستر
  درصد کسانی که دوره متوسطه را تمام کرده اند
  بخش: ؟
  نرخ اتمام دوره متوسطه برابر است با عدد حاصل از تقسیم تعداد دانش آموزانی که با موفقیت سال آخر متوسطه را در یک سن معین (یا فارغ التحصیلان دبیرستان) به تعداد افرادی که در سن فارغ التحصیلی رسمی دوران متوسطه قرار دارند.
 • درصد جرایم ثبت شده به ازای یکصد هزار نفر - پوستر
  درصد جرایم ثبت شده به ازای یکصد هزار نفر
  بخش: ؟
  تعداد جرائم رخداده در یک منطقه به ازای هر نفر
 • غلظت آلاینده های هوا - پوستر
  غلظت آلاینده های هوا
  بخش: ؟
  کیفیت هوا بوسیله تعیین غلظت آلاینده های اصلی در ایستگاههای سنجش اندازه گیری می شود.
 • مقدار برداشت آب از سطح و زیر زمین - پوستر
  مقدار برداشت آب از سطح و زیر زمین
  بخش: ؟
  مقدار آب برداشت شده از منابع ابی زیر زمینی و سطحی
 • سرانه تولید زباله - پوستر
  سرانه تولید زباله
  بخش: ؟
  سرانه تولید زباله
 • میزان بودجه سالانه استان - پوستر
  میزان بودجه سالانه استان
  بخش: ؟
  مقدار بودجه تخصیص یافته به هر استان در هر سال منابع استان ها از دو محل تامین می شود 1 – منابع استانی 2 – منابع ملی
 • میزان هزینه برای هر بخش - پوستر
  میزان هزینه برای هر بخش
  بخش: ؟
  هر یک از دستگاه های اجرایی چه میزان از منابع دولت را به خود اختصاص می دهد

مطالب مهم

تعاریف، ابعاد و اصول توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره یک

مبانی و فنون دیده بانی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره دو

اصول و فنون مشارکت مردم

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره سه

الگوی همکاری بین بخشی

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره چهار

اجرای موفق عامل کلیدی توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ شماره پنج

سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی اول

توسعه و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی دوم

گردشگری و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی سوم

اشتغال و توسعه پایدار

الگوی دیده بانی توسعه پایدار استانیگزاره برگ گفتمان سیاستی چهارم